Inline Veselí

VESELSKÉ IN-LINE ZÁVODY 2021/Veselí speedskating race

PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel:                  

IN-LINE VESELÍ, z.s.

Organizátor:

IN-LINE VESELÍ, z.s.

Ředitel závodu:      

Petra Korvasová, tel.: + 420 605 210 322   

Hlavní rozhodčí:

MUDr. Denis Krupka

Místo a čas konání:

in-line dráha o délce 166,66 m, šíře 6 m, klopení v zatáčkách 16%, ATP Roller, adresa: U Stadionu, Veselí nad Moravou 48.9563367N, 17.3713931E

4.9.-5.9. 2021

Pravidla:      

Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB.  Účastníci závodu jsou povinni mít na hlavě přilbu. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené.

Registrace k závodu:

SPEED KATEGORIE JEN ON-LINE REGISTRACE  DO 26.8. 2021  prostřednictvím oficiálního přihlašovacího formuláře, který je ke stažení na http://www.inlineveseli.cz/veselske-in-line-zavody-2021-1627685286
a který zašlete nejpozději do 26.8.2021 na e-mail:
registrace.zavody@seznam.cz

FITNESS kategorie se přihlašují na místě v den konání závodů
tj. 4. září  2021 v čase 8.30 – 9.00 hod. (jen jedna trať) – BRUSLÍME S ČPZP

Startovné:

FITNESS kategorie – zdarma

SPEED kategorie:
Registrace + platba startovného do 26.8. 2021 

Kč 200,- (8 €)/závodník

REGISTRACE SPEED KATEGORIÍ NA MÍSTĚ NENÍ MOŽNÁ!!!

Číslo účtu:

Startovné uhradíte na účet vedený u KB, a.s. číslo: 115-1548770267/0100

Do poznámky uveďte vaše jméno, popřípadě název oddílu (v případě hromadné platby za celý oddíl).

Oprávnění ke startu

FITNES ZÁVOD – jen fitness brusle nad kotníky

VESELSKÉ IN-LINE ZÁVODY – otevřené pro všechny věkové kategorie bez rozdílu typu bruslí

Odpovědnost:

Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje v době konání Veselských in line závodů. Účastníci startují na vlastní odpovědnost.

Trénink:

Pátek 3.9. 2021 od 16:00-20:00h

Startovní číslo:

Bez startovního čísla a ochranné přilby nebude závodníkovi povolen start v závodu. Startovní číslo se umisťuje na levé stehno a na záda a po závodě se vrací pořadateli proti vratné kauci Kč 100,-(5 Eur)!!!
(Startovní čísla budou připravena za celý oddíl a budou vám vydána proti vratné kauci Kč 100,- (5 Eur) – čísla vracíte zkompletovaná opět za celý oddíl)

Klasifikace:Fitness závody: pouze jeden závod, podle věkové kategorie soutěží na předem dané trati, hodnotí se kluci, holky zvlášť

Veselské In-line závody:  Závodí se formou víceboje. V každém závodě své kategorie bruslař obdrží body dle umístění, vítězem se stává závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané kategorii. Při nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati.

Klasifikace:

Letmé kolo – o nejrychlejšího bruslaře v kategorii – Od kategorií Žáci A/Žákyně A až po seniorskou kategorii bude vyhlášen nejrychlejší bruslař v každé kategorii – ženy a muži se hodnotí zvlášť. Není součástí víceboje!

Protesty:

Protesty mohou být podány pouze proti konečnému pořadí, resp. výsledku bodovaného kola během bodovacího závodu. Protesty nelze podávat proti verdiktům rozhodčích.

Protesty musí být při dráhových závodech podány nejpozději 15 minut po oficiálním oznámení výsledků. Protest podává výhradně zástupce zainteresovaného oddílu. Protest může být podán neformálně, ovšem vždy písemně a se zaplacením poplatku Kč 300,- (11 Eur) za podání protestu hlavnímu rozhodčímu, aby protest mohl být prošetřen. Poplatek za podání protestu je navrácen pouze v případě, že je protest uznán. V opačném případě náleží poplatek organizátorovi závodu.

O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí ve spolupráci s ostatními rozhodčími. Zúčastnění závodníci mohou být na požádání také vyslyšeni.

Corona special:


Bude doplněno dle aktuální situace – sledujte náš facebook Veselské in-line závody 2021 příp. webové stránky www.inlineveseli.cz

Důrazně vyzýváme všechny závodníky, aby v případě jakýchkoli zdravotních potíží, zvláště pak příznaků koronavirové infekce se závodů se neúčastnili!!!

Občerstvení:

Pořadatel nezajišťuje občerstvení. Na facebookovém profilu závodů naleznete tipy, kde se dá občerstvení obstarat.

Předběžný program:

Sobota 4. září 2021

08.30 – 9.00

Prezentace a vyzvednutí startovních čísel kategorie FITNESS

09.00 – 10.30

Starty kategorií FITNESS, závodů na odrážedlech  a rodinné štafety GRAND PRIX LVA GENERALI Česká Pojišťovna

vyhlašování výsledků kategorií FITNESS ihned po dojezdu jednotlivé kategorie

09.00 – 11.00

Prezentace a vyzvednutí startovních čísel závodních kategorií

11.00

Meeting trenérů a rozhodčích

11.00 – 11.30

Rozbruslení

11.30

Slavnostní zahájení závodů

12.00

Start  závodů 

Neděle 5. září  2021

08.00 - 8.50

Rozbruslení

9.00

Start závodů

15.00

Vyhlašování výsledků Veselských in-line závodů kategorií SPEED

Organizátoři mají právo změnit program v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti


Délky tratí pro jednotlivé kategorie


Ročník narození

1. trať/
1st distance

2. trať/
2nd distance

3. trať/
3rd distance

Letmé kolo – mimo víceboj

Žáci D/Žákyně D

2015- 2016

33 m

166 m

333 m


Žáci C/Žákyně C

2013 - 2014

166 m+d

333 m

500 m


Žáci  B/Žákyně B

2011 - 2012

166 m+d

500 m

1 000 m


Žáci A/Žákyně A

2009 - 2010

166 m+d

500 m

1 500 m

166 m

Kadeti/Kadetky

2007 - 2008

500 m+d

1 000 m

3 000 m E

166 m

Dorostenci/
Dorostenky

2005 – 2006

500 m+d

1 000 m

3 000 m P

166 m

Junioři /
Juniorky

Senioři/

Seniorky

2004 a starší

500 m+d

1 000 m


5 000 m P166 m

FINTESS 1

2015 a mladší

166 m – jedno kolo

FITNESS 2

2013 – 2014

166 m – jedno kolo

FITNESS 3

2011 – 2012

166 m – jedno kolo

FITNESS 4

2009 – 2010

333 m – dvě kola

FITNESS 5

2006 - 2008

500 m – tři kola


Další informace budeme přidávat do facebookové události Veselské in-line závody https://www.facebook.com/events/373410440768442

Těšíme se na vás ve Veselí nad Moravou


Organizační team IN-LINE VESELÍ