Inline Veselí

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ / AFFIDAVIT

‼️‼️ Pozor - každý účastník závodů musí při prezentaci odevzdat Čestné prohlášení, které naleznete ke stažení na našich stránkách v níže přiloženém odkaze. Je zapotřebí, aby nezletilí bruslaři měli Čestné prohlášení podepsáno od svého zákonného zástupce.
‼️‼️ Each participant has to provide Affidavit that can be downloaded here. For minor skaters - it is necessary to let it be signatured by their legal representatives.