Inline Veselí

RACING TEAM - závodní team

VÝKONOSTNÍ IN-LINE BRUSLENÍ PRO DĚTI, KTERÉ JIŽ UMÍ VELMI DOBŘE BRUSLIT bude probíhat ve sportovní hale ve Veselí nad Moravou (ul. Kollárova) případně na inline dráze ve Veselí nad Moravou v následující termíny:

Tréninky začínají v pondělí 10. září 2018 na in-line dráze ve Veselí nad Moravou (v případě deště se trénink ruší)

PŘÍZNIVÉ POČASÍ (cca do konce října a od března) IN-LINE DRÁHA VESELÍ NAD MORAVOU
pondělí  16.30 - 19.00 hodin - mladší bruslaři 16.30 - 17.30 hodin, starší 17.15 - 19.00 hodin

středa   16.30 - 19.00 hodin - mladší bruslaři jen při min. počtu 10 bruslařů, starší 17.15 - 19.00 hodin

čtvrtek  16.30 - 19.00 hodin - mladší bruslaři 16.30 - 17.30 hodin, starší 17.15 - 19.00 hodin

ZIMNÍ PŘÍPRAVA NA BRUSLÍCH VE SPORT. HALE VE VESELÍ NAD MORAVOU
pondělí  18.00 - 20.00 hodin - mladší bruslaři 18.00 - 19.00, starší 18.00 - 20.00 hodin

čtvrtek   15.30 - 17.00 hodin - starší bruslaři

ZIMNÍ PŘÍPRAVA BEZ BRUSLÍ SOKOLOVNA VESELÍ NAD MOR. + alternativy tréninku dle rozpisu
středa   16.30 - 18.00 hodin - mladší jen při minimálním počtu 10 bruslařů

Cena kroužku je Kč 2000,- za školní rok (platbu je možno rozdělit do dvou splátek na každé pololetí - přičemž první část příspěvku je splatná do konce října 2018 a druhá do konce ledna 2019)
Částku zasílejte na náš účet číslo 115-1548770267/0100 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte, za které platbu provádíte.


Děti musí mít vlastní přilbu na hlavu a všechny chrániče - tzn. kolena, zápěstí i lokty - bez přilby se dítě nemůže zúčastnit tréninku.

O zařazení do této skupiny RACING TEAMU rozhoduje trenér Petr Korvas.

Sponzoring

V případě, že byste měli možnost zajistit sponzoring našeho oddílu (oficiální finanční dar podložený darovací smlouvou), bude 50% z tohoto daru použito na úhradu školného (příp. jiných nákladů) spojených s výukou bruslení vašeho dítěte.