Inline Veselí

RACING TEAM - závodní team

VÝKONOSTNÍ IN-LINE BRUSLENÍ PRO DĚTI, KTERÉ JIŽ UMÍ VELMI DOBŘE BRUSLIT bude probíhat ve sportovní hale TJ LOKOMOTIVA UH. OSTROH případně na inline dráze ve Veselí nad Moravou v následující termíny:

Tréninky začínají v pondělí 11. září 2017 na in-line dráze ve Veselí nad Moravou (v případě deště se trénink ruší)

PŘÍZNIVÉ POČASÍ (cca do konce října a od března) IN-LINE DRÁHA VESELÍ NAD MORAVOU
pondělí  16.30 - 19.00 hodin - mladší bruslaři 16.30 - 17.45 hodin, starší 17.15 - 18.45 hodin

středa   17.00 - 19.00 hodin - mladší bruslaři jen při min. počtu 10 bruslařů, starší 17.15 - 18.45 hodin

pátek    17.00 - 19.00 hodin - mladší bruslaři 16.30 - 17.45 hodin, starší 17.15 - 18.45 hodin

ZIMNÍ PŘÍPRAVA NA BRUSLÍCH VE SPORT. HALE V UH. OSTROHU
pondělí  16.00 - 17.30 hodin - mladší bruslaři

pátek    16.30 - 18.00 hodin - starší bruslaři

ZIMNÍ PŘÍPRAVA BEZ BRUSLÍ SOKOLOVNA VESELÍ NAD MOR.- jen starší bruslaři
středa   16.30 - 18.00 hodin - mladší jen při minimálním počtu 10 bruslařů

ZIMNÍ PŘÍPRAVA NA BRUSLÍCH VE SPORT. HALE VE VESELÍ NAD MORAVOU - termíny dle rozpisu

čtvrtek  15.00 - 16.30 hodin

Cena kroužku je Kč 2000,- za školní rok (platbu je možno rozdělit do dvou splátek na každé pololetí - přičemž první část příspěvku je splatná do konce října 2017 a druhá do konce ledna 2018)
Částku zasílejte na náš účet číslo 115-1548770267/0100 a do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno dítěte, za které platbu provádíte.

Děti musí mít vlastní přilbu na hlavu a všechny chrániče - tzn. kolena, zápěstí i lokty - bez přilby a chráničů se dítě nemůže zúčastnit tréninku.

Sponzoring

V případě, že byste měli možnost zajistit sponzoring našeho oddílu (oficiální finanční dar podložený darovací smlouvou), bude 50% z tohoto daru použito na úhradu školného (příp. jiných nákladů) spojených s výukou bruslení vašeho dítěte.