Inline Veselí

MČR na silničním okruhu - 21.5.2022 Otrokovice

Startovní listina

Informace k PŮLHODINOVCE

 1.) Všichni přihlášení bruslaři na MČR jsou od kategorie Dorostenců/Dorostenek automaticky přihlášení i na PŮLHODINOVKU - když nenastoupíte na start, tak nepojedete - netřeba to nijak řešit. 

2.) MASTERS kategorie - v případě, že se chcete zúčastnit  kromě  PŮLHODINOVKY i MČR na silničním okruhu, je zapotřebí zaslat dvě přihlášky Registrační formulář i Registrace - PŮLHODINOVKA. Na MČR na silničním okruhu budete hodnoceni v kategorii Seniorů/Seniorek. Délky tratí na MČR na silničním okruhu jsou 80 metrů t.t. (sprint na 80 metrů každý sám), 1 500 metrů a závod na 10 000 metrů bodovacích v případě mužů a 5000 metrů bodovacích pro ženy.  Pozor - uzávěrka přihlášek na MČR je již 13. května 2022!

3.) MASTERS bruslaři, kteří se chtějí účastnit jen PŮLHODINOVKY, vyplní a zašlou na uvedený mail do 19. května 2022 tuto přihlášku. Registrace je možná i na místě se zvýšeným startovným Kč 300,-(nebo 12 Eur) nejpozději jednu a půl hodiny před samotným závodem. Pro přihlášené předem platí to stejné, co je uvedené v propozicích na MČR na silničním okruhu v informační části STARTOVNÉ a ČÍSLO ÚČTU. Poslední den pro zaslání platby prostřednictvím bankovního převodu je 19. květen dopoledne. Otrokovická půlhodinovka se hodnotí zvlášť (nepatří do MČR na silničním okruhu). Vyhlášení budou první tři ženy a muži v absolutním pořadí a dále vítězové kategorií U40, U50, U60, U70+

Přibližný čas startu PŮLHODINOVKY zveřejníme zde a na FB události po uzavření přihlášek na MČR na silničním okruhu - nejpozději však v úterý 17. května 2022

Registrace pro PŮLHODINOVKU bude otevřená rovněž hodinu a půl před avizovaným startem viz předešlý bod. 

Organizátoři si samozřejmě vyhrazují právo na pozdější posunutí startu PŮLHODINOVKY podle aktuálního vývoje MČR na silničním okruhu. 

PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel:                  

IN-LINE VESELÍ, z.s. a SSC Otrokovice

Organizátor:

IN-LINE VESELÍ, z.s. a SSC Otrokovice pod záštitou ČSKB

Ředitel závodu:      

Petra Korvasová, tel.: + 420 605 210 322   

Hlavní rozhodčí:

MUDr. Denis Krupka

Místo a čas konání:

in-line dráha o délce 411 m, šíře 6 m,

adresa: Sídliště Trávníky, Otrokovice  49°12'17.092"N, 17°32'27.609"E

21.5. 2022

Pravidla:      

Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB.  Účastníci závodu jsou povinni mít na hlavě přilbu. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené.

Registrace k závodu:

SPEED KATEGORIE JEN ON-LINE REGISTRACE  DO 13.5. 2022  prostřednictvím oficiálního přihlašovacího formuláře, který naleznete od konce dubna 2022 na webových stránkách MČR na silničním okruhu 2022 a který zašlete nejpozději do 13.5.2022 na e-mail:
registrace.zavody@seznam.cz

Startovné:

Registrace + platba startovného do 13.5.2022 

Kč 250,- (10 €)/závodník

REGISTRACE SPEED KATEGORIÍ NA MÍSTĚ NENÍ MOŽNÁ!!!

Číslo účtu:

Startovné uhradíte na účet vedený u KB, a.s. číslo: 115-1548770267/0100

Do poznámky uveďte vaše jméno, popřípadě název oddílu (v případě hromadné platby za celý oddíl).

Oprávnění ke startu:

MČR na silničním okruhu – kategorie Žáci/kyně A – Senioři/rky  pouze s oprávněnou licencí ČSKB, popř. licencí od národních svazů

Žákovské kategorie  D,C,B otevřené i pro závodníky bez licence

Otrokovická půlhodinovka- otevřena i pro závodníky bez licence, bez rozdílu bruslí a velikosti koleček.

Odpovědnost:

Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje v době konání in-line závodů. Účastníci startují na vlastní odpovědnost.

Trénink:

Pátek 20.5. 2022 od 16:00-20:00h

Startovní číslo a čipy:

Bez startovního čísla a ochranné přilby nebude závodníkovi povolen start v závodu. Startovní číslo se umisťuje na pravé stehno a na záda a po závodě se vrací pořadateli proti vratné kauci Kč 100,-(5 Eur)!!! Startovní čísla a čipy pro půlhodinovku se vydávají nejdříve hodinu před startem půlhodinovky.
(V případě sportovního oddílu budou startovní čísla a čipy připraveny za celý oddíl a budou vám vydány proti vratné kauci Kč 100,- (5 Eur) za celý oddíl – čísla a čipy vracíte zkompletovaná opět za celý oddíl)

Klasifikace:MČR na silničním okruhu i nemistrovské žákovské kategorie se hodnotí formou víceboje. V každém závodě své kategorie bruslař obdrží body dle umístění, vítězem se stává závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané kategorii. Při nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati.
Otrokovická půlhodinovka se hodnotí zvlášť (nepatří do MČR na silničním okruhu). Vyhlášení budou první tři ženy a muži v absolutním pořadí a dále vítězové kategorií U40, U50, U60, U70+

Protesty:

Protesty mohou být podány pouze proti konečnému pořadí, resp. výsledku bodovaného kola během bodovacího závodu. Protesty nelze podávat proti verdiktům rozhodčích.

Protesty musí být při závodech podány nejpozději 15 minut po oficiálním oznámení výsledků. Protest podává výhradně zástupce zainteresovaného oddílu. Protest může být podán neformálně, ovšem vždy písemně a se zaplacením poplatku Kč 300,- (12 Eur) za podání protestu hlavnímu rozhodčímu, aby protest mohl být prošetřen. Poplatek za podání protestu je navrácen pouze v případě, že je protest uznán. V opačném případě náleží poplatek organizátorovi závodu.

O protestu rozhoduje hlavní rozhodčí ve spolupráci s ostatními rozhodčími. Zúčastnění závodníci mohou být na požádání také vyslyšeni.

Corona special:

Důrazně vyzýváme všechny závodníky, aby v případě jakýchkoli zdravotních potíží, zvláště pak příznaků koronavirové infekce se závodů se neúčastnili!!!

Občerstvení:

Pořadatel nezajišťuje občerstvení. Na facebookovém profilu závodů naleznete tipy, kde se dá občerstvení obstarat.

Předběžný program:

Sobota 21. května 2022


8.30 - 9.30

Vyzvednutí startovních čísel a čipů


8.30 - 9.30

Rozbruslení

9.30

Meeting trenérů a rozhodčích

9.45

Slavnostní nástup

10.00

Start  závodů 

18.00٭

Start Otrokovické půlhodinovkyOrganizátoři mají právo změnit program v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti

٭Čas půlhodinovky bude upřesněn až po ukončení registrace.


Těšíme se na vás v Otrokovicích


Organizační team IN-LINE VESELÍ a SSC Otrokovice

MENU

PŘIPRAVUJEME

PODPORUJÍ NÁS

REPORTÁŽE

Sekačka na trávu

V roce 2023 jsme z investičního grantu města Veselí nad Moravou č. 2023/b/INVEST/I/001 pořídili sekačku na trávu