Inline Veselí

REGISTRACE / ENTRY FORM

přihlášku zasílejte na e-mail: 
registrace.zavody@seznam.czUzávěrka přihlášek je 26.srpna 2022
entry form send to the e-mail:
registrace.zavody@seznam.czDeadline is 26.8.2022
bitte senden zu e-mail:
registrace.zavody@seznam.czMeldeschluss ist der 26.8.2022

STARTOVNÍ LISTINA / START LIST