Inline Veselí

VESELSKÝ IN-LINE CUP 2018

Hlavní rozhodčí: Petr Korvas, tel. 727 876 014
Ředitel závodu:  Petra Korvasová, tel. 605 210 322
Místo konání:     1. kolo - ul. Sokolovská, 2. kolo - veselská in-line dráha, 3. kolo - sportovní hala TEZA v Hodoníně

Veselský in-line cup je série tří závodů vhodných pro všechny in-line bruslaře bez rozdílu typu bruslí.

VESELSKÝ IN-LINE CUP 2018 - 2. KOLO 30. ZÁŘÍ 2018

V 2. kole nejsou bruslaři rozděleni podle věkových kategorií a pohlaví, jak tomu bývá zvykem, ale podle změřeného času na 1 kolo (166.67m) na veselské in-line dráze (děti do pěti let pojedou jen 100 metrů).
Výsledné změřené časy budou seřazeny od nejpomalejšího k nejrychlejšímu a poté budou závodníci rozděleni do závodních skupin po šesti až sedmi závodnících (o zařazení do závodních skupin rozhoduje hlavní rozhodčí).
Závodí se formou víceboje –  první trať bude závod s hromadným startem na kratší vzdálenost (sprint) a druhá naopak závod na delší vzdálenost (vzdálenosti přizpůsobeny věku a zdatnosti bruslařů v dané závodní skupině). V závislosti na počtu přihlášených účastníků přidáme třetí trať a štafety. Vše bude oznámeno po rozřazení do závodních skupin.


Svou registraci, která bude obsahovat jméno, příjmení, ročník narození, klub nebo město bydliště bruslaře na e-mail: registrace.zavody@seznam.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se závodů nás můžete kontaktovat na mailu inlineveseli@seznam.cz nebo na tel. 605210322.


Těšíme se na viděnou s vámi na dráze ve Veselí nad Moravou!!!


VESELÍ IN-LINE CUP 2018 - 30.9.2018 in Veselí nad Moravou

The Veseli in-line cup is a serie of three races suitable for all in-line skaters regardless of the type skates.
Skaters are not divided by age and gender, as usually, but according to the time measured on one lap (166.67m) on the track (children under five years will skate only 100 meters). The resulting measured times will be ranked from the slowest to the fastest and then the competitors will be divided into racing groups after six or seven racers. Racing in the form of a multicontest - the first track will be a sprint race and the second race will be a longer distance (distance adapted to the age and skills of skaters in the racing group). According to registered skaters we can add third track and relay race. We will inform you about number of track after dividing into racing groups.
Send your register including name, surname, year of birth, club or town to the e-mail: registrace.zavody@seznam.c
z. Please, don´t hesitate to ask us whatever you want to know about our races. We are looking forward to see you in Veselí!