Inline Veselí

VESELSKÝ IN-LINE CUP

Hlavní rozhodčí: Petr Korvas, tel. 727 876 014
Ředitel závodu:  Petra Korvasová, tel. 605 210 322
Místo konání:     1. a 2. kolo - veselská in-line dráha, 3. kolo - sportovní hala TEZA v Hodoníně

Veselský in-line cup je série tří závodů vhodných pro všechny in-line bruslaře bez rozdílu typu bruslí.
Bruslaři nejsou rozděleni podle věkových kategorií a pohlaví, jak tomu bývá zvykem, ale podle změřeného času na 1 kolo (166.67m) na veselské in-line dráze (děti do pěti let pojedou jen 100 metrů).
Výsledné změřené časy budou seřazeny od nejpomalejšího k nejrychlejšímu a poté budou závodníci rozděleni do závodních skupin po šesti až sedmi závodnících (o zařazení do závodních skupin rozhoduje hlavní rozhodčí).
Závodí se formou víceboje – jedna trať bude dovednostní slalom (přizpůsobený dovednostem bruslařů v dané závodní skupině), druhá trať bude závod s hromadným startem na kratší vzdálenost (sprint) a třetí naopak závod na delší vzdálenost (vzdálenosti přizpůsobeny věku a zdatnosti bruslařů v dané závodní skupině).


Svou registraci, která bude obsahovat jméno, příjmení, ročník narození, club nebo město bydliště bruslaře na e-mail: registrace.zavody@seznam.cz.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se závodů nás můžete kontaktovat na mailu inlineveseli@seznam.cz nebo na tel. 605210322.


Těšíme se na viděnou s vámi na dráze ve Veselí nad Moravou!!!

The Veseli in-line cup is a serie of three races suitable for all in-line skaters regardless of the type skates.
Skaters are not divided by age and gender, as usually, but according to the time measured on one lap (166.67m) on the track (children under five years will skate only 100 meters). The resulting measured times will be ranked from the slowest to the fastest and then the competitors will be divided into racing groups after six racers. Racing in the form of a multicontest - one track will be a skill slalom (adapted to skater skills in a given racing group), the second track will be a sprint race and a third race on a longer distance (distance adapted to the age and skills of skaters in the racing Group). Send your register including name, surname, year of birth, club or town to the e-mail: registrace.zavody@seznam.cz. Please, don´t hesitate to ask us whatever you want to know about our races. We are looking forward to see you in Veselí!