Inline Veselí

PROPOZICE ZÁVODU

Pořadatel:                  

IN-LINE VESELÍ, z.s. ve spolupráci s KSBM Praha 

Organizátor:

IN-LINE VESELÍ, z.s., KSBM Praha, ČSKB

Ředitel závodu:      

Petra Korvasová, tel.: + 420 605 210 322   

Hlavní rozhodčí:

MUDr. Denis Krupka

Místo a čas konání:

nová in-line dráha o délce 166,66 m, šíře 6 m, klopení v zatáčkách 16%, povrch asfalt, adresa: U Stadionu, Veselí nad Moravou 48.9563367N, 17.3713931E

10.6. -12.6. 2016

Pravidla:      

Závodí se podle Soutěžního řádu ČSKB a podle mezinárodních pravidel C.E.C. v platné verzi a podle rozpisu tohoto závodu. Účastníci závodu jsou povinni mít na hlavě přilbu. Chrániče na ruce a nohy jsou doporučené.

Specifická pravidla pro MČR

Závodníci z kategorií Masters se musí při registraci k závodu jasně vyjádřit, zda chtějí být zařazeni do kategorie SENIOŘI/SENIORKY, kde se závodí o tituly Mistra/Mistryně ČR. Toto rozhodnutí je po registraci již neměnné.

Registrace k závodu:

JEN ON-LINE REGISTRACE  DO 6. ČERVNA 2016 

FITNESS kategorie prostřednictvím přihlášky na http://www.inlineveseli.cz/zavody-na-draze v sekci PŘIHLÁŠKA FITNESS BRUSLAŘI

VESELSKÉ IN-LINE ZÁVODY, MČR a EEC prostřednictvím oficiálního přihlašovacího formuláře, který je ke stažení na http://www.inlineveseli.cz/zavody-na-draze v sekci PŘIHLÁŠKA

Startovné:

FITNESS kategorie – zdarma

Ostatní kategorie:
Registrace + platba startovného do 20.5.2016 Kč 150,-(6 €)/závodník
Registrace + platba startovného od 21.5.2016 do 31.5.2016 Kč 250,-(9 €)/závodník
Registrace + platba startovného od 1.6. 2016 do  6.6.2016 Kč 300,- (11 €)/závodník

Zaplacené startovné se při neúčasti nevrací!!! Ani při zrušení závodu z důvodu velmi nepříznivých povětrnostních podmínek, přírodní kalamity či epidemie.

Číslo účtu:

Startovné uhradíte na účet vedený u KB, a.s. číslo: 115-1548770267/0100

Do poznámky uveďte vaše jméno, popřípadě název oddílu (v případě hromadné platby za celý oddíl) Na tento účet bude hrazeno i stravné.

Oprávnění ke startu

FITNES ZÁVOD – jen fitness brusle nad kotníky

VESELSKÉ IN-LINE ZÁVODY – otevřené pro všechny věkové kategorie bez rozdílu typu bruslí

MISTROVSTVÍ ČR – od kategorie ŽÁCI/ŽÁKYNĚ B po SENIORY / SENIORKY. MČR se mohou zúčastnit a být na něm hodnoceni pouze řádně registrovaní členové ČSKB s individuálním nebo kolektivním členstvím a řádně zaplacenými členskými příspěvky na daný rok.
Cizí státní příslušníci se mohou MČR zúčastnit, ale v rámci MČR nebudou hodnoceni.

Odpovědnost:

Organizátoři ani pořadatel nepřebírají odpovědnost za zranění a případné ztráty a poškození výstroje v době konání Veselských in line závodů a v době konání MČR v in-line rychlobruslení. Účastníci startují na vlastní odpovědnost.

Trénink:

Pátek 10.6. 2016 od 10:00-17:00h

Startovní číslo:

Bez startovního čísla a ochranné přilby nebude závodníkovi povolen start v závodu. Startovní číslo se umisťuje na levé stehno a na záda a po závodě se vrací pořadateli!!

Klasifikace:

Fitness závody: pouze jeden závod, podle věkové kategorie soutěží na předem dané trati, hodnotí se kluci, holky zvlášť

Veselské In-line závody:  Závodí se formou víceboje. V každém závodě své kategorie bruslař obdrží body dle umístění, vítězem se stává závodník s nejmenším celkovým součtem bodů ze všech závodů v dané kategorii. Při nerozhodném počtu bodů rozhoduje lepší umístění na nejdelší trati.

MČR: hodnotí se každá trať zvlášť

EEC: závodí se podle pravidel Východoevropského poháru formou víceboje – do EEC se nezapočítává páteční sprint 250 m t.t.

Protesty:

Protesty proti rozhodnutí rozhodčích musí být při dráhových závodech podány nejpozději 15 minut po oficiálním oznámení tohoto rozhodnutí.

Protest podává výhradně zástupce zainteresovaného oddílu. Protest

může být podán neformálně, ovšem vždy písemně a se zaplacením poplatku za podání protestu hlavnímu rozhodčímu ve výši Kč 500,-. Poplatek za podání protestu je navrácen pouze v případě, že je protest uznán. V opačném případě náleží poplatek organizátorovi závodu

Ubytování:

http://www.tic-veseli.cz/cz/prakticke-informace/ubytovani

Levné ubytování:

Ve vlastním spacáku na karimatce v tělocvičně TJ SOKOL -75Kč/noc, omezený počet!!  Je potřeba nahlásit dopředu na mail inlineveseli@seznam.cz

Veřejný camp:

http://www.batakanal.cz/pristav/mini-kemp/

Stravování:

Oběd v sobotu a v neděli bude zajištěn pro ty, kteří si jej dopředu objednají a zaplatí stravné na účet. Při registraci bude vydána stravenka, na kterou si oběd vyzvednete. Obědy si mohou objednat jak závodníci, tak i doprovod. Menu bude včas upřesněno. Cena za jeden oběd je  80,-Kč. Oběd bude vydáván přímo v místě závodů. V den konání závodů již nebude možnost přiobjednání stravy.

Menu na sobotu 11. 6. 2016
Polévka: Dýňová
Hlavní jídlo: Kuřecí plátek, teplý těstovinový salát

Menu na neděli 12. 6. 2016
Polévka: Cizrnová
Hlavní jídlo: Vepřové nudličky, zeleninová rýže
Stravu zajišťuje šéfkuchař firmy Bonduelle pan Albert Hauptmann, jehož skvělé pochutiny jste již měli možnost ochutnat na otevírání dráhy vloni v květnu.

Zajímavosti:

http://www.veseli-nad-moravou.cz/turistika-volny-cas/d-590131/p1=77453

Předběžný program:

Pátek 10. června 2016
18.00 - 20.30 sprint na 250 m t.t. (jen mistrovské kategorie)

Sobota 11. června 2016
08.00 - 9.00 prezentace a vyzvednutí startovních čísel kategorie FITNESS
09.15 - 11.00 starty kategorií FITNESS 
11.15 - 12.00 vyhlašování výsledků kategorií FITNESS

09.00-11.00 prezentace a vyzvednutí startovních čísel 
11.45 - 12.00 meeting trenérů a rozhodčích
12.15 start  závodů 
​vyhlášení výsledků MČR na dráze v mistrovských kategoriích vždy po odjetí dané trati 

Neděle 12. června 2016
08.00 - 8.50 rozbruslení
9.00 start  závodů 
15.00 vyhlašování výsledků Veselských in-line závodů kategorií SPEED a EEC


Organizátoři mají právo změnit program bez předběžného ohlášení v závislosti na počtu přihlášených a na podmínkách na sportovišti

Délky tratí pro jednotlivé kategorie


Ročník narození
Year of birth

1. trať/1st distance

2. trať/2nd distance

3. trať/3rd distance

4. trať/4th distance EEC

Sprint 

Začátečníci

2011  a více

33 m

100 m

166 mŽáci D/

2009 - 2010

100 m

166 m

500 mŽáci C/

2007 - 2008

166 m

500 m

1 000 mŽáci  B/

2005 - 2006

500 m

1 000 m

1 500 m


250 m t.t.

Žáci A/

2003 - 2004

500 m

1 000 m

2 000 m P

3 000 m E

250 m t.t.

Kadeti/
Cadets  

2001 - 2002

500 m

1 000 m

3 000 m P

5 000 m E

250 m t.t.

Junioři B (M)
Juniorky  B (W)

1999 - 2000

500 m

1 000 m

5 000 m P
3 000 m P

10 000 m E
5 000 E

250 m t.t.

Junioři A (M)
Juniorky A (W)

1997 - 1998

500 m

1 000 m

5 000 m P
3 000 m P

10 000 m E
5 000 m E

250 m t.t.

Seniorky/Active Women

1987 - 1996

500 m

1 000 m

5 000 m P

10 000 m E

250 m t.t.

Senioři/Active Men

1987 - 1996

500 m

1 000 m

5 000 m P

10 000 m E

250 m t.t.

Masters AK

1986 a starší/and older

500 m

1 000 m

1 500 mFINTESS 1

2011 a méně/and younger

33 m

FITNESS 2

2009 - 2010

100 m

FITNESS 3

2007 - 2008

166 m

FITNESS 4

2005 - 2006

166 m

FITNESS 5

2000 - 2004

333 m

FITNESS 6

1999 - a starší

1000 m

pozn. žlutě vysvícené jsou mistrovské kategorie, v nichž budou udělovány tituly Mistr ČRMENU

PŘIPRAVUJEME

PODPORUJÍ NÁS

REPORTÁŽE

Sekačka na trávu

V roce 2023 jsme z investičního grantu města Veselí nad Moravou č. 2023/b/INVEST/I/001 pořídili sekačku na trávu