Inline Veselí

PROPOZICE VESELSKÝCH IN-LINE ZÁVODŮ

Pořadatel:                   IN-LINE VESELÍ-občanské sdružení 

Ředitel závodu:           Petra Korvasová, tel.: 605 210 322   

Rozhodčí závodu:        Jiří Varsamis
                                  Závodí se podle pravidel ČSKB

Registrace k závodu:   KATEGORIE SPEED JEN ON-LINE REGISTRACE do 24. dubna 2015
                                  
KATEGORIE FITNESS ELEKTRONICKY do 24. dubna 2015
                                   (závodníci kategorie FITNESS se mohou do závodu registrovat
                                   i 26. dubna 2015 v závodní kanceláři)

                                            Speed category (speedracing skates) only on-line registration till 24th   
                                            April 2015

                                            Na tento projekt byl poskytnut grant z rozpočtu města Veselí n.Mor.

KATEGORIE A DÉLKY TRATÍ


NÁZEV KATEGORIE
CATEGORY


ROČNÍK NAROZENÍ
YEAR OF BIRTH

DÉLKA TRATĚ
DISTANCE


POČET OKRUHŮ
NUMBER OF LAPS

POZNÁMKA

KATEGORIE FITNESS
FITNESS SKATES ONLY

KOJENCI

2014 A VÍCE

        3 m

připravený koberec

děti by ještě neměly umět samy chodit

DĚTI NA ODRÁŽEDLECH

2010 A VÍCE

    100 m

v prostoru startu a cíle

jen odrážedla, koloběžky apod.

BRUSLAŘI DO 6 LET
KIDS TO 6 YEARS

2009 A VÍCE

    300 m 

1/2 okruhu

jen fitness brusle

only fitness skates

HOLKY/KLUCI 7 - 9 LET
GIRLS/BOYS 7 - 9 YEARS
2006 - 2008    600 m

1 okruh

HOLKY/KLUCI 10 - 13 LET
GIRLS/BOYS 10- 13 YEARS
2002 - 2005   1200 m

2 okruhy

VELVAC FITNESS RACE
ONLY FITNES SKATES
(2001 AND OLDER)

2001 A MÉNĚ
MUŽI/ŽENY
MEN/WOMEN
  3000 m5 okruhůjen fitnes brusle nad kotníky s kolečky do ∅ 90 mm včetně
KATEGORIE SPEED
SPEED CATEGORY
(ALL TYPES OF SKATES)
ŽÁCI/ŽÁKYNĚ D

2008 – 2009

    600 m

1 okruh

všechny typy bruslí - speed brusle i fitness brusle

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ C

2006 – 2007

   1200 m

2 okruhy

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ B

2004 – 2005

   1800 m

3 okruhy

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ A

2002  - 2003

  2400 m

4 okruhy

TEAMOVÁ ŠTAFETA
TEAM RELAY

2000 - 20073 x 600 m3 závodníci z jednoho teamu - každý jede jedno kolo - MAXIMÁLNĚ JEDEN KADET, MINIMÁLNĚ JEDNA DÍVKAO POHÁR STAROSTY SOKOLA VESELÍ NAD MORAVOU

RODINNÝ ZÁVOD
FAMILY RACE
parent and his child YOB 2004 and younger

NOVINKA - rodiče
smí nahradit sourozenec

           

RODINNÝ ZÁVOD

RODIČ + DÍTĚ ROČ.2004 A VÍCE

2 x 600 m

1 okruh rodič a 1 okruh dítě

GRAND PRIX LVA GENERALI

ZÁVOD NA 10 KM
MAIN RACE 10 KM

KADETI/KADETKY2000 - 2001 10200 m

17 okruhů

všechny typy bruslí - sped brusle i fitness brusle

JUNIOŘI/JUNIORKY

1996 - 1999

 10200 m

17 okruhů

SENIOŘI

1986 – 1995

 10200 m

17 okruhů

MASTERS 30

1976 – 1985

 10200 m

17 okruhů

MASTERS 40

1966 – 1975

 10200 m

17 okruhů

MASTERS 50+

1965 A MÉNĚ

 10200 m

17 okruhů


ZÁVOD KOJENCŮ

·Tento závod je určen pro děti ve věku cca do 1 roku, které ještě NEUMÍ SAMY CHODIT!!! Bude pro ně připravený koberec, na němž se budou snažit vlastními silami překonat vzdálenost zhruba 3 metry.

· Rodiče mohou samozřejmě všemi možnými způsoby (např. oblíbenými hračkami) povzbuzovat svého svěřence.

· Na všechny děti čeká malá odměna a jejich startovní číslo pak bude slosováno v tombole s ostatními startovními čísly všech závodníků Veselských in-line závodů. 

ZÁVOD ZAČÁTEČNÍKŮ NA ODRÁŽEDLECHpuky-learner-bike-medium-zelene-odstrkov

· Tento závod je nesoutěžní a je určen pro děti do věku 5 let, které ještě neumí bruslit a tudíž mohou jet na jakýchkoliv standardních odrážedlech či odstrkovadlech či koloběžkách (ne na bicyklech)

· Trať bude vedena v prostoru startu a cíle.

· Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě přilbu (cyklistická, in-line, freestylová).

· Všechny děti budou odměněny malým dárkem od partnerů akce.

DĚTSKÉ FITNESS KATEGORIE - BRUSLÍME S ČPZP

· Tato kategorie je určena pouze pro děti jezdící na fitness bruslích!!! Děti startují v příslušné kategorii dle ročníku narození.

· Účastníka závodu mladšího 15 let musí k závodu přihlásit jeho zákonný zástupce (rodič).

· Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě přilbu (cyklistická, in-line, freestylová).

· Dále doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

NENÍ DOVOLENO, ABY TENTÝŽ ZÁVODNÍK STARTOVAL V TÉTO KATEGORII NA FITNESS BRUSLÍCH A PAK V KATEGORII SPORT NA SPEED BRUSLÍCH!!! V PŘÍPADĚ, ŽE POŘADATELÉ ZJISTÍ PORUŠENÍ TOHOTO PŘEDPISU, BUDE MALÝ ZÁVODNÍK Z KATEGORIE HOBBY DISKVALIFIKOVÁN.
IT ISN´T ALLOWED TO RACE IN THIS CATEGORY ON FITNESS SKATES AND THEN CHANGE RACING SPEED SKATES FOR SPEED CATEGORY.


VELVAC FITNESS RACE

· Tento závod je určen pro fitness bruslaře (bez věkových kategorií) s bruslemi nad kotníky a s kolečky max. do průměru 90 mm včetně.

· Hodnoceni budou zvlášť muži a ženy.

· Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě přilbu (cyklistická, in-line, freestylová). Dále doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

NENÍ DOVOLENO, ABY TENTÝŽ ZÁVODNÍK STARTOVAL V TÉTO KATEGORII NA FITNESS BRUSLÍCH A PAK V KATEGORII SPORT NA SPEED BRUSLÍCH!!! V PŘÍPADĚ, ŽE POŘADATELÉ ZJISTÍ PORUŠENÍ TOHOTO PŘEDPISU, BUDE ZÁVODNÍK Z KATEGORIE HOBBY DISKVALIFIKOVÁN.
ZÁROVEŇ ŽÁDÁME VŠECHNY VÝKONOSTNÍ BRUSLAŘE, KTEŘÍ SE INLINE BRUSLENÍ VĚNUJÍ ZÁVODNĚ,  ABY TUTO KATEGORII NECHALI SKUTEČNĚ JEN PRO FITNESS BRUSLAŘE.

DĚTSKÉ SPEED KATEGORIE

· Děti startují v příslušné kategorii dle ročníku narození. V případě menšího počtu závodníků mohou s dovolením pořadatelů startovat i ve starší kategorii, ovšem bez nároku na odměnu za případnou výhru. Jsou zde povoleny všechny typy bruslí.

· Účastníka závodu mladšího 16 let musí k závodu přihlásit jeho zákonný zástupce (rodič).

· Pro tyto kategorie je povinná elektronická on-line registrace, tzn. že v den konání závodů se již nebude možno k závodu přihlásit.

· Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě přilbu (cyklistická, in-line, freestylová).

· Dále doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

DO TÉTO KATEGORIE SE MOHOU PŘIHLÁSIT I DĚTI, KTERÉ JSOU PŘIHLÁŠENY DO KATEGORIE HOBBY, TUDÍŽ ZÁVODÍ POUZE NA FITNESS BRUSLÍCH.
IT IS ALLOWED TO RACE IN THIS CATEGORY ON SPEED SKATES AND ALSO ON FITNESS SKATES

GRAND PRIX LVA GENERALI

· V rodinném závodě - štafetě, kterou bude tvořit RODIČ, který bude startovat a po objetí jednoho závodního kola předá ve vymezeném prostoru štafetu svému dítěti (ročník narození 2004 a více), které pojede rovněž jeden okruh.

· Tuto štafetu jsme nazvali GRAND PRIX LVA GENERALI na počest našeho hlavního partnera akce - pojišťovny GENERALI.

NOVINKA - pro rok 2015 je možno, aby rodiče nahradil starší sourozenec.

ZÁVOD NA 10 km MAIN RACE 10 KM

· Tento závod je určen pro všechny bruslaře a jsou zde povoleny všechny typy in-line bruslí.

· Pro všechny kategorie v závodě na 10 km je povinná elektronická on-line registrace, tzn. že v den konání závodů se již nebude možno k závodu přihlásit.

· Závodníci jsou povinní mít během závodu na hlavě přilbu (cyklistická, in-line, freestylová). Dále doporučujeme použít chrániče zápěstí, loktů a kolen.

· Hodnocení bude probíhat dle výše rozepsaných věkových kategorií, ovšem podmínkou pro otevření dané kategorie je účast minimálně 4 závodníků dané kategorie. V případě měně než 4 závodníků budou závodníci přiřazeni do nejblíže mladší kategorie (např. jen 1 registrovaný závodník narozený v roce 1964 – tudíž běžně patřící do kategorie MASTERS 40 - bude hodnocen v kategorii MASTERS 30)

ZÁVODU SE MOHOU ÚČASTNIT ZÁVODNÍCI STARŠÍ 12 LET (tzn. ročníky 2003 a méně - dle rozepsaných kategorií). Závodníci narození 2002 - 2003 budou hodnoceni společně s kategorií KADETŮ.

ALL TYPES OF SKATES, SKATERS MUST BE OLDER THAT 12 YEAS (YOB 2003 AND LESS). THERE MUST BE 4 RACERS AT LEAST IN CATEGORY OR IT WILL BE UNITE TO YOUNGER CATEGORY. THE SKATERS YOB 2002 - 2003 WILL BE RATING WITH CADETS.

REGISTRACE

· Na naše závody se můžete přihlásit elektronicky až do 24. DUBNA 2015 (včetně)

·  Kategorie FITNESS se mohou přihlásit k závodům on-line do 24. dubna 2015 a také v den závodu v závodní kanceláři, ovšem pro urychlení registrace bychom byli rádi, kdybyste se registrovali na našich stránkách

·  Závodníci KATEGORIE SPEED se mohou přihlásit k závodům JEN ON-LINE do 24. dubna 2015. V den konání závodů již není možno provést novou registraci!!!

· Registrace na místě pro FITNESS KATEGORIE bude probíhat od 9.00 pro dětské kategorie a od 11.00 pro VELVAC FITNESS RACE a končí vždy 30 minut před startem kategorie, do které se chcete zaregistrovat

Registrací na Veselské in-line závody souhlasíte s níže uvedenými podmínkami účasti na Veselských in-line závodech:

 • Veselského in-line závodu se zúčastňuji na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Můj zdravotní stav odpovídá požadavkům tohoto závodu. Jsem seznámen se skutečností, že závod probíhá podle platných pravidel a dalších podmínek určených pořadatelem.
 • Beru na vědomí že při účasti v závodu je povinné použití cyklistické, in-line, nebo jiné ochranné přilby. Zároveň beru na vědomí doporučení organizátora k použití chráničů kolen, loktů a zápěstí.
 • Pořadatel dále upozorňuje, že přihlášením k účasti na Veselském in-line závodu uděluji pořadateli právo použít moje fotografie, videozáznamy či jiné obrazové či zvukově obrazové záznamy a zvukové záznamy rozhovorů pořízené během závodu nebo v souvislosti s ním pro účely prezentace akce, jejích výsledků a případně i jejích partnerů, zejména sponzorů, a to všemi známými způsoby.
 • Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že pořadatel Veselského in-line závodu nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem a že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.
 • Účastníka závodu mladšího 16 let musí k závodu přihlásit jeho zákonný zástupce (rodič).

STARTOVNÉ  ENTRY FEE

Startovné se platí v hotovosti u registrace v den závodu. You can pay the entry fee just on the day of races in registration place.

KATEGORIE               PŘIHLÁŠENÍ PŘES INTERNET     PŘIHLÁŠENÍ V DEN ZÁVODU
ODRÁŽEDLA A ZAČÁTEČNÍCI BRUSLE    ZDARMA                      ZDARMA
RODINNÁ ŠTAFETA A KOJENCI         ZDARMA                      ZDARMA 
DĚTSKÉ KATEGORIE FITNESS      Kč 50,- (Euro 2,-)         Kč  50,- (Euro 2,-)
ŽÁKOVSKÉ KATEGORIE SPEED     Kč 50,- (Euro 2,-)     NENÍ MOŽNO (only on-line reg.)
ZÁVOD NA 10 KM MAIN RACE          Kč 100,- (Euro 4,-)    NENÍ MOŽNO (only on-line reg.)
VELVAC FITNESS RACE            Kč 50,- (Euro 2,-)         Kč  50,- (Euro 2,-)

Záloha na čip (závod bude měřen pomocí čipové časomíry):

Závodník obdrží při registraci elektronický čip. Čip bude vydán na základě vratné zálohy ve výši Kč 100,- , která bude po odevzdání čipu po závodech v plné výši vrácena.

CENY

· Pro první tři nejrychlejší závodníky v každé kategorii budeme mít připraveny medaile, diplomy a věcné ceny dle možností pořadatele.

· Samozřejmě chlapci, dívky, ženy a muži  se hodnotí zvlášť! 

·  Rozdělení do kategorií se řídí rokem narození závodníka.

· V kategorii JUNIOŘI, SENIOŘI A MASTERS 30, 40 a 50+ je podmínkou pro otevření dané věkové kategorie účast nejméně 4 závodníků dané kategorie. V případě menší účasti (než 4 závodníci) budou závodníci přiřazeni do kategorie nejblíže nižší a v ni budou také s ostatními závodníky dané kategorie hodnoceni.

TOMBOLA

Všechna startovní čísla (včetně startovních čísel kojenců a dětí na odrážedlech) budou slosována v tombole!!! You can win some prize with your start number in the tombola.


PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM


(časy zde uvedené jsou pouze orientační, časový program bude upřesňován až v den konání akce v závislosti na počtu přihlášených účastníků)

  9.00

OTEVŘENÍ ZÁVODNÍ TRATI

  9.45

ZÁVOD KOJENCŮ

10.00

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ D 

10.15

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ C

10.30

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ B

10.45

ŽÁCI/ŽÁKYNĚ A

11.00

FITNESS BRUSLAŘI DO 6 LET

11.15

FITNESS BRUSLAŘI 7 - 9 LET

11.30

FITNESS BRUSLAŘI 10 - 13 LET

11.45

DĚTI DO 5 LET NA ODRÁŽEDLECH

12.00

TEAMOVÁ ŠTAFETA (3 ZÁVODNÍCI Z JEDNOHO TEAMU ROČ. 2000 - 2007  MAXIMÁLNĚ JEDEN KADET/KA, MINIMÁLNĚ JEDNA DÍVKA)

12.15

RODINNÁ ŠTAFETA GRAD PRIX LVA GENERALI

12.30

VYHLÁŠENÍ DĚTSKÝCH KATEGORIÍ A RODINNÉ ŠTAFETY

13.30

VELVAC FITNESS RACE

14.00

ZÁVOD NA 10 KM - ŽENY MAIN RACE WOMEN O POHÁR STAROSTY MĚSTA ING. MILOŠE KOZUMPLÍKA

14.45

ZÁVOD NA 10 KM - MUŽI MAIN RACE MEN O POHÁR NÁMĚSTKA HEJTMANA JMK ING. STANISLAVA JURÁNKA

15.30VYHLAŠOVÁNÍ VELVAC FITNESS RACE A ZÁVOD NA 10 KM A LOSOVÁNÍ TOMBOLY

* Časy jsou skutečně jen orientační a závislé na počtu účastníků jednotlivých závodů.