Inline Veselí

PRAVIDLA VESELSKÉHO IN-LINE ZÁVODU

 • Závodníci musí dojet do cíle v nejkratší pomyslné přímé čáře a nesmí úmyslně křížit dráhu a blokovat tak ostatní bruslaře.
 • Předjíždějící závodník nikdy nesmí svým manévrem ohrozit závodníky, které předjíždí.
 • Závodník nikdy nesmí strkat nebo blokovat jiného závodníka.
 • Závodník, který je předjížděn, nesmí nedovoleně zabránit dokončení předjetí ani nesmí dopomáhat nikomu jinému.
 • Bruslaři nesmějí překročit čáru vymezující okraje dráhy / silnice. Výjimkou jsou případy, kdy je potřeba se vyhnout nečekané překážce.
 • Bruslař si může v průběhu závodu opravit brusle, ale nesmí tím nijak ohrozit průběh závodu a nesmí využít pomoci nikoho jiného.
 • Bruslaři, kteří poruší tato pravidla jsou napomenuti a po dvou napomenutích diskvalifikováni. V případě vážnějšího přestupku mohou být diskvalifikováni přímo.
 • V případě pádu mohou závodníci bez cizí pomoci vstát a pokračovat v jízdě.
 • Všichni závodníci se musí chovat dle zásad „fair play“. Pokud někdo vykazuje negativní chování a postoj, může ho hlavní rozhodčí vyloučit ze závodu.
 • Každý účastník Veselského in-line závodu je povinen mít na hlavě přilbu. Chrániče a rukavice se doporučují.
 • Každý účastník Veselských in-line závodů se závodů zúčastňuje na vlastní nebezpečí

Převzetím startovního čísla pro účast na Veselských in-line závodech souhlasíte s níže uvedenými podmínkami účasti na Veselských in-line závodech:

 • Veselského in-line závodu se zúčastňuji NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. Můj zdravotní stav odpovídá požadavkům tohoto závodu. Jsem seznámen se skutečností, že závod probíhá podle platných pravidel a dalších podmínek určených pořadatelem.
 • Beru na vědomí že při účasti v závodu je povinné použití cyklistické, in-line, nebo jiné ochranné přilby. Zároveň beru na vědomí doporučení organizátora k použití chráničů kolen, loktů a zápěstí.
 • Pořadatel dále upozorňuje, že přihlášením k účasti na Veselském in-line závodu uděluji pořadateli právo použít moje fotografie, videozáznamy či jiné obrazové či zvukově obrazové záznamy a zvukové záznamy rozhovorů pořízené během závodu nebo v souvislosti s ním pro účely prezentace akce, jejích výsledků a případně i jejích partnerů, zejména sponzorů, a to všemi známými způsoby.
 • Prohlašuji, že jsem si vědom toho, že pořadatel Veselského in-line závodu nenese odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti se závodem na mém zdraví nebo mém majetku a dále jsem si vědom, že odpovídám za škody způsobené mnou třetí osobě v souvislosti se závodem a že pořadatel závodu není odpovědný za kontrolu a technický stav mé výstroje.